Odwrócony kredyt hipoteczny sposobem na godziwe życie osób starszych

Pojawienie się na polskim rynku finansowym tak popularnego wśród starszego społeczeństwa państw rozwiniętych odwróconego kredytu hipotetycznego wzbudziło wiele emocji, kontrowersji a przede wszystkim zainteresowania.

Zgodnie z definicją odwrócony kredyt hipoteczny jest umową prawną zawieraną pomiędzy osobą fizyczną będącą właścicielem nieruchomości a instytucją finansową. Istotą tego rodzaju stosunku prawnego jest wypłata kredytu gotówkowego w zamian za przeniesienie prawa własności oznaczonej nieruchomości na rzecz kredytodawcy. Do chwili śmierci kredytobiorca pozostaje prawnym właścicielem nieruchomości, a przeniesienie jej własności następuje dopiero po jego śmierci.

Ponieważ pierwsze polskie oferty odwróconego kredytu hipotetycznego oferowane przez instytucje poza bankowe takie jak dla przykładu firmy specjalizujące się w funduszach hipotecznych znalazły ogromne zainteresowanie szczególnie u samotnych osób, przygotowany został projekt ustawy regulujący materię związaną z ich zasadami udzielania. Celem ustawy jest przede wszystkim zabezpieczenie prawnych interesów zarówno kredytobiorców jak i kredytodawców poprzez wskazanie kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o ten rodzaj zobowiązania finansowego oraz instytucji upoważnionych do ich udzielania. Ustawa jasno ma określać w jaki sposób powinna być szacowana wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy, ustalanie wysokości kredytu oraz formę jego wypłaty. Dla zabezpieczenia interesów prawnych uprawnionych spadkobierców zmarłego kredytobiorcy, ustawa przewidywać ma również możliwość odzyskania prawa do własności oznaczonej umową kredytową nieruchomości po wcześniejszym spełnieniu wskazanych warunków.

Aktualna oferta odwracalnych kredytów hipotecznych polecana przez doradców finansowych na stronie informacjakredytowa.com poza bankowych skierowana jest jedynie do osób, które ukończyły sześćdziesiąt pięć lat życia. Wartość udzielanego kredytu ustalana jest na podstawie indywidualnego profilu każdego klienta. Decyduje o nim zarówno wiek kredytobiorcy jak również jego stan zdrowia. Ze względu na to, że zgodnie z danymi statystycznymi kobiety żyją dłużej niż mężczyźni o wysokości odwracalnego kredytu hipotecznego zadecydować może nawet płeć klienta. Wysokość udzielanego kredytu najczęściej oscyluje w granicach od trzydziestu do siedemdziesięciu procent wartości oznaczonej nieruchomości. Kredyt w większości przypadków wypłacany jest w postaci cyklicznych świadczeń i dla wielu kredytobiorców stanowi stałe źródło dochodu obok niezbyt wysokiej emerytury. Ta forma zobowiązania jest idealnym rozwiązaniem problemów finansowych większości społeczeństwa o podeszłym wieku. Mając gwarancję dodatkowego dochodu, który nie muszą spłacać w miesięcznych ratach nawet nieoczekiwane wydatki czy specjalistyczne leczenie nie zaburzy ich domowego funduszu a wręcz pomoże znacznie poprawić komfort dotychczasowego życia. Wejście w życie ustawy, która prawnie określi warunki udzielania odwróconych kredytów hipotecznych z niecierpliwością oczekiwana jest przez wiele osób w starszym wieku.