Czy OC przechodzi na nabywcę samochodu automatycznie?

Ubezpieczenie OC dla samochodów poruszających się po drogach w Polsce jest obowiązkowe. Kary za brak takiego ubezpieczenia są wysokie. Wiele osób zastanawia się, co dzieje się z OC z chwilą sprzedaży pojazdu? Czy automatycznie przechodzi na nabywcę?

Poszukiwanie wymarzonego samochodu użynanego się powiodły. Po obejrzeniu, poznaniu stanu technicznego pojazdu, sprawdzeniu dokumentów podpisujemy umowę kupna-sprzedaży. Sprzedawca, oprócz dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu itp. zobowiązany jest do przekazania aktualnej polisy OC. Oczywiście lista dokumentów jest dłuższa, jeśli zakupiony pojazd został sprowadzony z zagranicy.

Ubezpieczenie OC, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przechodzi z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. Ubezpieczenie ważne jest do określonego w umowie ubezpieczenia dnia, a z upływem tej daty nie przechodzi automatycznie na nabywcę na kolejny okres. Konieczne jest podpisanie nowej umowy, która uwzględni posiadane przez nowego właściciela zniżki itd. Sprzedający powinien jednak zgłosić sprzedaż pojazdu w terminie do 14 dni od daty transakcji w firmie ubezpieczeniowej, która dokona zmian w polisie.

Rezygnacja nabywcy z OC

Zdarzają się sytuacje, gdy nabywca rezygnuje dobrowolnie z kontynuowania polisy OC, nawet tej aktualnej. Jeśli chce zmienić firmę ubezpieczeniową, wypowiada umowę w dowolnym czasie, nie czekając do dnia zakończenia ubezpieczenia. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą wypowiedzenia (złożonego formie pisemnej w placówce, siedzibie agenta czy listownie) – nie obowiązuje w tej sytuacji ustalony okres wypowiedzenia umowy. Należy pamiętać, by zawrzeć nową umowę w tym samym dniu, kiedy wypowiedziana zostanie umowa dotychczasowa, by zachować ciągłość ubezpieczenia (oferty ubezpieczeń komunikacyjnych znaleźć można tutaj).

Zachowanie aktualnej polisy OC sprzedającego wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem. Mamy wówczas pewność, że ochrona działa. Jeśli jednak sprzedający nie opłacił np. kolejnej raty ubezpieczenia firma zwróci się o uregulowanie zaległości do nowego właściciela.