Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot lub zagubiony bagaż?

Podróżując samolotem, pasażerowie mają określone prawa, które chronią ich interesy w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak odwołanie lotu czy zgubienie bagażu. Znajomość tych praw oraz procedur dochodzenia odszkodowania jest kluczowa dla każdego podróżującego drogą lotniczą. Przepisy Unii Europejskiej, a w szczególności Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, jasno określają, w jakich sytuacjach pasażerom przysługuje odszkodowanie oraz jakiej wysokości kwoty mogą się ubiegać.

Odwołany lub opóźniony lot – kiedy należy się odszkodowanie?

W przypadku odwołania lotu lub znacznego opóźnienia, przekraczającego 3 godziny w stosunku do planowanego czasu przylotu, pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania. Wysokość rekompensaty zależy od długości trasy i wynosi od 250 do 600 euro. Warto pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje, jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu nastąpiło z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak złe warunki atmosferyczne czy strajki. Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy złożyć pisemną reklamację do linii lotniczej, dołączając kopię rezerwacji oraz ewentualne rachunki za poniesione dodatkowe koszty.

Zgubiony lub uszkodzony bagaż – procedura dochodzenia odszkodowania

Zdarza się, że podczas podróży samolotem bagaż zostaje zgubiony lub uszkodzony. W takiej sytuacji pasażer ma prawo do odszkodowania od linii lotniczej. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie szkody na lotnisku, bezpośrednio po przylocie, oraz wypełnienie formularza PIR (Property Irregularity Report). Następnie należy złożyć pisemną reklamację do przewoźnika, dołączając kopię biletu, kwit bagażowy oraz formularz PIR. Wysokość odszkodowania za zgubiony lub uszkodzony bagaż określa Konwencja Montrealska i wynosi obecnie około 1300 euro.

Dodatkowe wsparcie w dochodzeniu odszkodowania

W przypadku trudności w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, pasażerowie mogą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, które zajmują się dochodzeniem roszczeń w ich imieniu. Firmy te często działają na zasadzie „no win, no fee”, co oznacza, że pobierają prowizję tylko w przypadku skutecznego odzyskania odszkodowania. Alternatywnie, pasażerowie mogą zwrócić się o pomoc do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Pasażerowie podróżujący samolotem mają prawo do odszkodowania w przypadku odwołanego lotu, znacznego opóźnienia czy zgubionego lub uszkodzonego bagażu. Znajomość przysługujących praw oraz procedur dochodzenia roszczeń pozwala skutecznie ubiegać się o należną rekompensatę. W razie trudności, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm lub instytucji zajmujących się ochroną praw konsumentów.