Jak wycenić własną firmę?

Wycena firmy to oszacowanie potencjalnej jej wartości. Jest niezbędna nie tylko po pojawieniu się oferty zakupu przedsiębiorstwa, ale we wszelkich czynnościach administracyjnych, pozyskaniu inwestora, czy sytuacjach związanych z prywatyzacją, fuzją i innymi nietypowymi czynnościami, a także do uzyskania kredytów bankowych. Najlepiej, by wycena przeprowadzona była, w oparciu o informacje i dane finansowe, przez osobę postronną, obiektywnie oceniającą kondycję przedsiębiorstwa. Wykonana samodzielnie przez właściciela może być mało wiarygodna – często bowiem oparta na przesadzonych szacunkach i emocjach, zawyżona. W zależności od celu wyceny dokonuje się je w różny sposób. Inne metody i parametry uwzględnia się do celów księgowo-podatkowych, sprzedaży czy pozyskania inwestora. Zasadniczo stosuje się trzy metody wyceny:

1. porównawczą
2. dochodową
3. majątkową

Aby wycena była miarodajna warto połączyć jednocześnie kilka metod.

Metody porównawcze

W tej grupie dokonywane są porównania wyników finansowych, transakcji przeprowadzanych przez formę z innymi, konkurencyjnymi firmami. Zwykle takiej wyceny dokonują analitycy giełdowi i doradcy inwestycyjni, często nie posiadający zbyt dużej wiedzy na temat ocenianej firmy. Podstawa wyceny jest dopasowanie firm, z jakimi porównamy osiągnięcia ocenianej w tej samej, lub podobnej branży i odpowiedni dobór wskaźników ekonomicznych.

Metody dochodowe

Bazują one na założeniu, że firma warta jest tyle, ile suma jej przyszłych dochodów w chwili obecnej. Podstawa są prognozy zarobku na kilka lat do przodu, oszacowanie czystego zysku i wartość następujących przepływów pieniężnych. Najtrudniej przewidzieć dochody, nie znając ryzyka zmian w gospodarce i branży. Niemniej jednak ta metoda jest uznawana za praktyczna i najbardziej przedstawiającą realna wartość wycenianego przedsiębiorstwa.

Metody majątkowe

Określają one całkowitą wartość aktywów przedsiębiorstwa, obniżone o zobowiązania. Niestety sprawozdania finansowe, na których bazuje się przy tej metodzie wyceny nie zawsze są wiarygodne (kreatywna księgowość, zobowiązania pozabilansowe, optymalizacje podatkowe itd.). Niemniej metody majątkowe warto stosować przy np. określaniu struktury transakcji czy jako punkt odniesienia do oceny ofert, np. przy wyliczaniu wartości likwidacyjnej itp.

Każda opisana metoda ma zarówno wady i zalety. Stąd w praktyce łączy się kilka metod, by w miarę wiarygodnie ocenić aktualną kondycję i wartość przedsiębiorstwa. Elementem sukcesu jest odpowiedni dobór tych metod i odpowiednich narzędzi do wyliczeń. Eksperci dokonujący takiej wyceny, w zależności od potrzeb oczywiście, powinni mieć dostęp do pełnej dokumentacji nie tylko finansowej, ale i zapewnioną współprace z właścicielami, którzy pomogą w opracowaniu realistycznych prognoz. Często zainteresowani zakupem zorganizowanego przedsiębiorstwa, oprócz przedstawionej już wyceny, zlecają sporządzenie kolejnej przez wybranego rzeczoznawcę tłumaczy ekspert portalu investto.pl. To popularne zjawisko, mające na celu uzyskanie wiarygodnego obrazu firmy, zabezpieczenia przed oszustwem itp.