Zwolnienie z podatku od pożyczki od osoby prywatnej. Kto i kiedy mu podlega?

Od pożyczki należy odprowadzić podatek. Oczywiście w niektórych przypadkach, będziemy z tego obowiązku zwolnieni. Kiedy taka sytuacja ma miejsce?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi on 2% wartości pożyczki. Obowiązek pokrycia podatku spada na pożyczkobiorcę, nie na pożyczkodawcę, mimo że to on zarabia na tym pieniądze. Nie zawsze taka sytuacja ma miejsce, w niektórych przypadkach można uniknąć uiszczenia takiej opłaty wyjaśnia ekspert portalu pozyczki.co.pl. Otóż wyjątkiem są pożyczki zawierane między członkami rodziny.

Kto może liczyć na zwolnienie z podatku od pożyczki?

Zgodnie z art. 9 pkt 10 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnieniu z opodatkowania umów pożyczek prywatnych podlegają:
– umowy zawarte między osobami z I grupy podatkowej do kwoty 9 637 zł. Do grupy tej zalicza się małżonków, dzieci, pasierbów, rodziców, zięciów, synowe oraz rodzeństwo,
– umowy zawarte między pozostałymi osobami w ramach I grupy podatkowej do kwoty 5000 zł od jednej osoby i 25 000 zł od wielu osób – w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
– umowy zawarte między wspólnikami spółki kapitałowej,
– pożyczki pochodzące z funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
– pożyczki od przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z kredytowaniem, działającym poza Polską.

Warunki zwolnienia z podatku PCC

Pożyczając pieniądze mamy obowiązek złożyć do urzędu skarbowego specjalny formularz PCC-3. Oczywiście nie dotyczy to pożyczek zawieranych w pierwszej grupie podatkowej, jeżeli ich kwota nie przekracza 9637 zł lub ją przekracza, ale zostaje to zgłoszone do fiskusa wraz z dołączonym poświadczeniem o przekazaniu gotówki. Jeżeli w ciągu 14 dni od udzielenia pożyczki nie dopełnimy tych formalności, to pożyczka przekraczająca limit, będzie podlegała opodatkowaniu i będziemy zobowiązani do uiszczenia stosownej opłaty.