Jakie dokumenty potrzebne są do zaciągnięcia kredytu samochodowego?

Osoby składające wniosek o kredyt samochodowy muszą dołączyć do niego wymagane przez bank dokumenty. Tutaj obowiązują nie tylko dokumenty identyfikujące kredytobiorcę i jego dochody, ale także dokumentacja związana z kredytowanym samochodem.

Identyfikacja kredytobiorcy

Podstawą dokumentacji kredytowej są dokumenty tożsamości osoby, która stara się o przyznanie kredytu. Należy przygotować ważny dowód osobisty bądź paszport. Niektóre banki wymagają również prawa jazdy kategorii B. Okazanie drugiego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość wymagane jest przy wyższych kredytach.

Dokumentacja dochodów

Większość banków wymaga dołączenia do wniosku kredytowego dokumentacji, która potwierdza wysokość dochodów ich przyszłego klienta. O rodzaju dokumentacji przesądza tutaj indywidualna sytuacja zawodowa wnioskodawcy. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę muszą okazać w banku zaświadczenie od pracodawcy. W takim dokumencie powinna znaleźć się nazwa firmy, w której pracujemy, jej dokładny adres i oznaczenie, od kiedy jesteśmy w niej zatrudnieni. Kolejnym punktem takiego dokumentu są średnie dochody za okres ostatnich trzech miesięcy. Niektóre banki rezygnują jednak z zaświadczenia – wtedy wystarczy oświadczenie, w którym wskażemy źródła i wysokość naszych dochodów.

Inna dokumentacja wymagana jest od osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy z reguły muszą przedstawić:

– zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające, że prowadzimy działalność gospodarczą i nie posiadamy zaległości podatkowych,
– zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (opcjonalnie),
– dokument stwierdzający osiągane dochody (np. PIT-36, roczne zeznanie podatkowe, sprawozdanie finansowe).

Emeryci i renciści są zobowiązani do okazania decyzji o przyznaniu świadczenia oraz dołączenia odcinka emerytury bądź renty.

Dokumenty kredytowanego pojazdu

Każdy bank wymaga także dokumentacji kredytowanego pojazdu. Niezbędna będzie tutaj kopia karty pojazdu bądź dowodu rejestracyjnego. Musimy również dostarczyć zaświadczenie z sądu potwierdzające, że auto nie posiada wpisu w rejestrze zastawów (w przypadku aut używanych). Niezbędna jest ponadto faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży zaznacza ekspert portalu kredyt.samochodowy.com.pl.