Leasing operacyjny, a finansowy – czym się różnią?

Firmy, które zajmują się leasingiem, proponują leasing finansowy oraz operacyjny. Te dwie formy kredytowania opierają się na różnych zasadach. Zanim więc wybierzemy dla siebie konkretną ofertę, warto poznać podstawowe różnice.

Leasing finansowy, przez prawo podatkowe, określany jest również terminem kapitałowego, leasing operacyjny – bieżącego. Poszczególne formy finansowania, różnią się:

– stroną odpowiedzialną za amortyzację przedmiotu umowy
– sposobem rozliczania podatku VAT

Amortyzacja przedmiotu umowy

W przypadku leasingu operacyjnego, za amortyzację przedmiotu umowy odpowiada leasingodawca. Prawo podatkowe przewiduje, że przedmiot nadal należy do jego majątku. Leasingobiorca nie wpisuje przedmiotu umowy jako części swojego majątku, ale miesięczne raty ma prawo wliczyć do firmowych kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów wliczana jest również wpłata początkowa.

W przypadku leasingu finansowego, przedmiot umowy staje się częścią majątku osoby korzystającej z leasingu. Wszelkie koszty związane z amortyzacją leasingowanego przedmiotu, można wpisać w firmowe koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z zapisami prawa podatkowego, do kosztów uzyskania przychodu mogą trafić również odsetki od comiesięcznych rat. Raty początkowej leasingodawca nie może zaś wliczyć w koszty.

Rozliczenie podatku VAT

Leasing operacyjny zaliczany jest, przez polskie prawo podatkowe, do ciągłego świadczenia usług. Leasing finansowy traktowany jest zaś na równi ze sprzedażą towaru. Osoby, które zdecydują się na leasing finansowy, muszą liczyć się z tym, że podatek VAT zostanie naliczony z chwilą podpisania umowy. W przypadku leasingu operacyjnego, VAT należy spłacać przy miesięcznych ratach.

Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Trudno jednoznacznie określić, która forma finansowania jest korzystniejsza dla przedsiębiorstwa. Firmy częściej decydują się na leasing operacyjny, jednak decyzja powinna być dopasowana do sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. Dla przykładu – leasing finansowy może być korzystniejszy m.in. dla firm, które będą zaciągać kredyty, ponieważ leasingowany przedmiot doliczony zostanie do ich majątku, co podniesie zdolność kredytową – tłumaczy ekspert portalu investto.pl.