Tag: Leasing długoterminowy

Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Wybór formy leasingu zależy od preferencji i oczekiwań leasingobiorcy. Na co dzień zwykle mamy do czynienia z dwoma metodami leasingowania: leasingiem operacyjnym i finansowym. Definicje tychże wynikają też z …