Początki firmy – źródła dofinansowania cz.2

Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem mamy wizję przyszłego sukcesu. Niestety nie da się osiągnąć niczego, bez środków na start. Oprócz wymienionych w pierwszej części poradnika w tym temacie dotacji z urzędu pracy, środków unijnych, dofinansowania z samorządu czy pożyczek i kredytów na uwagę zasługują fundusze venture capital i private equity, wsparcie z inkubatorów przedsiębiorczości i wyrastające w potęgę aniołowie biznesu.

Fundusze venture capital i private equity

To specjalistyczne inwestycje kapitałowe mające na celu sfinansowanie przedsiębiorstwa w początkowej fazie jego rozwoju, bądź ekspansji. Oczywiście inwestor oczekuje wyższej, niż przeciętnie uzyskiwana stopy zwrotu za wsparcie. Stąd też dla małych przedsiębiorców, czy osób rozpoczynających prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to wsparcie jest raczej nieosiągalne i nieopłacalne. Private equity inwestuje w nowe technologie i produkty. Charakteryzują się ryzykiem, zwykle są długoterminowe, opiewają na kwoty w milionach Euro. Dotyczą każdej branży, każdej fazy rozwoju firmy i wiążą się zwykle z chęcią przejęcia zarządzania (sprawdź także ofertę Private Banking na dla-vip.pl).

Inkubatory przedsiębiorstw

Celem instytucji jest wsparcie przedsiębiorczości dla nowo powstających firm. Nacisk kładzie się na pomoc, która trwa od roku do kilku lat. Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, młodzieży i studentów czy podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie opiera się na pomocy dydaktycznej, doradztwie ekonomicznym, prawnym, patentowym, organizacji i doradztwie technologicznym, pomocy w uzyskaniu środków finansowych, ułatwieniu kontaktów i oceny przedsięwzięć.

Aniołowie biznesu

Aniołem biznesu jest zwykle majętna osoba prywatna, głównie doświadczony już przedsiębiorca, która inwestuje swój kapitał w powstające przedsięwzięcie, którym się zainteresuje i widzi w nim szanse na sukces. Oprócz finansowego wsparcia oferuje też czas i swoją wiedzę i tak naprawdę sporo ryzykuje, oczywiście za określoną cenę. W Polsce skupiają się w tzw. sieciach pośredniczących w zawieraniu umów miedzy inwestorem, a pomysłodawcą. Wszystko, by zachować anonimowość. Kwoty inwestycji są dość wysokie, sięgają od kilkudziesięciu do nawet 5 milionów złotych.

Jak widać możliwości pozyskania pieniędzy na początku drogi w biznesie jest co najmniej kilka. Spośród opisanych w obu częściach tematu są takie, z których mogą skorzystać małe przedsiębiorstwa, ale i takie, które przeznaczone są dla poważnych inwestycji. To, jaką drogę wybierzemy i z jakiej pomocy skorzystamy zależy od pomysłu, wyznaczonego celu i strategii na przyszłe lata. Jedne rozwiązania zapewniają nam niezależność, inne nie do końca. Im większe pieniądze, tym większe ryzyko i koszty związane z oferowana pomocą.