Początki firmy – źródła dofinansowania cz.1

Decyzja o rozpoczęciu działalności na własny rachunek została podjęta. Mamy pomysł, zbadany rynek, ocenione za i przeciw, określony cel, grupę odbiorców a nawet „prześwietloną” konkurencję. Brakuje tylko pieniędzy. Zwykle staramy się wykorzystać własne środki, pochodzące z oszczędności, dochodów z pracy, pożyczek od znajomych, rodziny, sprzedaży majątku. To jednak najczęściej za mało. Warto pamiętać, że zanim działalność zacznie przynosić dochody (zwykle po kilkunastu tygodniach do pół roku), wymaga inwestycji. Można postarać się o wspólnika, który podziela nasze zaangażowanie i ma pieniądze na sfinansowanie projektów, ale nie każdy chce dzielić się pasją z innymi. Niesie to za sobą także ryzyko. Możliwości sfinansowania przedsięwzięcia jest obecnie sporo. Warto poznać te możliwości wykorzystania tzw. źródeł zewnętrznych.

W tej części skupimy się na dotacjach z urzędów pracy, dotacjach unijnych, pożyczkach i kredytach i dofinansowaniu z samorządu.

Dotacje z urzędów pracy

Na dofinansowanie z Funduszu Pracy może liczyć osoba zarejestrowana w chwili składania wniosku jako bezrobotna. Ponadto powinna to być osoba, która nie prowadziła wcześniej ( w ciągu 12 miesięcy wstecz) działalności zarejestrowanej w CEIDG. Niezbędny będzie wniosek z biznesplanem działalności, na której rozwój chcemy pozyskać środki. Nieco ponad 20 tysięcy (6-krotność średniego wynagrodzenia) to niewiele, ale w małych przedsiębiorstwach wystarczy na początek. Środki mają być przeznaczone na zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, remonty pomieszczeń. Co więcej, jeśli spełnione zostaną warunki, a działalność będzie prowadzona przez określony czas, dotacja nie podlega zwrotowi. Możliwe są kontrole.

Dotacje unijne

W ramach programów unijnych można uzyskać wsparcie na rozwój działalności gospodarczej, będąc uczestnikiem projektu realizowanego przez Instytucje, która uzyskała wcześniej dofinansowanie w ramach projektu Kapitał Ludzki. O wsparcie może starać się każda osoba pełnoletnia zamieszkująca na terenie danego województwa. Nie mogą prowadzić działalności w ostatnim roku od daty złożenia wniosku i zwykle zostać przeszkolonym z zakresu marketingu, przedsiębiorczości itp. (inicjatywa słuszna – pozwala zapoznać się z ogólnymi pojęciami, niezbędnymi w przyszłości). Zaletą, w odniesieniu do dotacji z urzędu pracy, jest możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia pomostowego i doradztwa i niekoniecznie trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Istnieje też możliwość odwołania od decyzji odmownej (w przypadku urzędów pracy takie odwołanie nie przysługuje).

Pożyczka i kredyt

W przypadku większości firm czas oczekiwania na decyzje kredytowe skraca się do minimum, jeśli bank zna historię rachunku firmowego prowadzonego w oddziale. Na rynku dostępne są co prawda kredyty na start (na stronie informacjabiznesowa.pl przedstawiono aktualne oferty), ale wymogi formalne są bardzo skomplikowane dla młodych przedsiębiorców. Niemniej jednak takie produkty bankowe mogą występować z dodatkowym zabezpieczeniem (np. hipoteką). Kwoty kredytu w tym przypadku będą wyższe, a koszty niższe. Kredyty niezabezpieczone opiewają na niskie kwoty i zwykle są drogie. Dla firm z choć krótka historią kredytową banki oferują kredyty na działalność bieżącą, linie kredytowe, i inne kredyty powiązane z działalnością firmy i branżą (np. sezonowe, na wymagalne zobowiązania, docelowy, lombardowy, leasing i inne).

Dofinansowanie z samorządu

Na terenie gminy, która uczestniczy w projekcie „Samorządowa Polska” powołane zostały lokalne fundusze pożyczające pieniądze n start, tym przedsiębiorcom, którzy zarejestrowani są na terenie danej gminy. O szczegóły warto pytać w placówkach lokalnych samorządów terytorialnych. Oprócz ww. form wsparcia dla nowych firm istnieją inne, o których warto wiedzieć, by wykorzystać je w swoich firmach.