Na co może liczyć emerytowany nauczyciel?

Nauczyciele tworzą osobną grupę emerytalną, jeśliby właśnie pod takim kątem na nich spojrzeć. Mogą ubiegać się o kilka rodzajów świadczeń, z których każdy wymaga spełnienia określonych warunków. Wielu uważa, że praca nauczyciela jest najlepszą z możliwych, ponieważ mogą oni cieszyć się dniami wolnymi od pracy przed każdymi świętami oraz dwoma miesiącami wakacji, o czym tylko pomarzyć mogą inni pracujący. Czy jednak ten optymistyczny wydźwięk widoczny jest także w kwotach przyznawanych im emerytur oraz warunkach ich otrzymania?

Rodzaj emerytury zależny jest przede wszystkim od czasu pracy wykonywanej przez nauczyciela oraz placówki, w której był zatrudniony. Jedną z możliwości jeszcze kilka lat temu stanowiło przejście na wcześniejszą emeryturę. Teraz takiej opcji już nie ma. Nie oznacza to jednak, że nauczyciele nie mogą z niej korzystać. Po przepracowaniu co najmniej 30 lat, w tym 20 w zawodzie nauczyciela, można wnioskować o jej przyznanie. Nie blokuje to też możliwości przejścia na emeryturę powszechną po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Drugim wyjściem, dość szczególnym, jest przyznanie nauczycielowi świadczeń kompensacyjnych. Warunkiem do ich uzyskania jest trzydziestoletni staż pracy. Kolejny rodzaj emerytury przeznaczony dla nauczycieli obejmuje te osoby, które pracowały w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy zakładach poprawczych i są to emerytury pomostowe. Wreszcie ostatnia propozycja dostosowana do pracowników oświaty to emerytura częściowa, która zakłada też możliwość dorabiania do niej.

Widzimy więc, że emerytury dla nauczycieli nie różnią się zbyt wiele od tych, które dotyczą pozostałych grup zawodowych. Choć możliwości ich otrzymania jest kilka, nie oznacza to, że można sobie wybrać którąkolwiek z nich – każda ma określone kryteria i nimi trzeba się kierować zarówno przy ubieganiu się o emeryturę, jak i przy jej przyznawaniu.