Kategoria: Finanse

Artkuły na temat finansów osobistych, funkcjonowania rachunków bankowych i banków w Polsce.

Jak zapłacić mandat przez internet?

Gdy tempo życia jest coraz szybsze, a obowiązki zawodowe i prywatne pochłaniają znaczną część naszego czasu, możliwość załatwienia spraw urzędowych przez internet staje się błogosławieństwem. Jedną z takich spraw …

Jak zabezpieczyć pieniądze przed inflacją?

Inflacja bezlitośnie i niepostrzeżenie uszczupla wartość naszych pieniędzy. Wraz ze wzrostem cen towarów i usług, siła nabywcza naszych oszczędności maleje. Aby skutecznie zabezpieczyć swoje finanse przed negatywnymi skutkami inflacji, …