Wysokie dopłaty dla osób dbających o środowisko

Na przychylność ze strony państwa mogą liczyć osoby, które w momencie wyboru projektu przyszłego domu kierowały się również interesem ochrony środowiska, w którym żyjemy. Coraz bardziej rozpropagowana idea domów energooszczędnych, czy pasywnych, których główną ideą jest nie tylko tańsze mieszkanie w takim budynku, ale również ochrona środowiska jest dofinansowywana z budżetu państwa. Jeszcze do niedawna z finansowej pomocy państwa i Unii Europejskiej mogły liczyć jedynie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i przedsiębiorcy, który postanawiali budować siedziby swoich firm i magazynów zgodnie z ideą ekologiczna. Teraz sytuacja ta uległa polepszeniu, jeżeli mamy na myśli sytuacje osób fizycznych, które również decydują się na instalowanie w swoich prywatnych domach jednorodzinnych urządzeń, które ograniczają zużycie energii nieodnawialnej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskał bardzo wysokie kwoty na dofinansowania dla osób fizycznych, które decydują się, że budowany przez nich dom będzie budynkiem ekologicznym. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie tendencja na budowanie energooszczędnych i pasywnych domów ma się stać normą ze względu na to, że Unia Europejska żąda od naszego państwa aby do 2020 roku aż o połowę spadła eksploatacja energii nieodnawialnej. To rozporządzenie jest bardzo poważnym wyzwaniem dla naszego kraju, stad rząd chcąc doprowadzić do realizacji tego zamierzenia Unii znajduje nowe środki finansowe, które mają być przeznaczone na to aby to zużycie energii nieodnawialnej rzeczywiście spadło. Dlatego te osoby, które posiadają domy pasywne, czyli takie. Które zużywają nawet do dziesięciu razy mniej energii od tak zwanych zwykłych domów mogą liczyć na dopłaty z wyżej wymienionego funduszu nawet w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy złotych. Warto zatem poważnie zastanowić się nad budową właśnie takiego domu – przekonują doradcy finansowi portalu posrednictwokredytowe.pl.